ALLmedia je mediálna (tlačová) a produkčná agentúra združujúca médiá a novinárov, producentov a pracovníkov všetkých typov médií ako i na "voľnej nohe". Po právnej stránke ide o neziskovú - príspevkovú a rozpočtovú organizáciu so samostatnou právnou subjektivitou. Sme agentúra, ako už aj samotný názov napovedá, zameraná na všetky druhy médiíí ako televízia, rádio, tlač a internet. Naša agentúra má vlastné materiálovo - technické zázemie a využíva taktiež zariadenia a prostriedky svojich podporovateľov , členov či partnerov.
        Našim hlavným cieľom je výroba a distribúcia zvukových, obrazových, obrazovo - zvukových diel, fotografií a novinových článkov čiže autorských diel. Sú to prevažne rôzne druhy dokumentov, TV relácií, prezentácií, ako i novinových článkov a fotoreportáží. Diela sú vytvorené prevažne našimi členmi alebo partnermi. Niektoré diela môžu byť distribuované na základe licencie. Diela následne distribuujeme členským, partnerským alebo spolupracujúcim médiám na zverejnenie a taktiež prostredníctvom našich či partnerských kanálov na sociálnych sieťach alebo iných distrubučných kanáloch. Zameriavame sa na investigatívnu žurnalistiku, regionálne, celo - republikové a svetové spravodajstvo so zameraním na politiku, kultúru, umenie, vedu. Prevádzkujeme vlastnú IP-TV programovú službu ATV
        Sme schopní spracovať danú tému pre viacero médií naraz a to aj v rozdielnej finálnej forme, alebo na rozdielnej platforme, čím dokážeme výrazne znížiť náklady participujúcich médií, keďže sa na miesto akredituje a vysiela len jeden štáb pre viacero médií. Primárne sa zameriavame na spoluprácu s lokálnymi médiami ale snažíme sa aktívne spolupracovať aj s médiami pokrývajúcimi celé územie SR.
        Taktiež pripravujeme internetovú platformu ktorá bude umožňovať elektronickú distribúciu rôznych diel.