Akreditácie
            M: akreditacia@allmedia.today

Typ na reportáž
            M: tip@allmedia.today

Televízne media
            M: sk-tv-servis@allmedia.today

Rozhlasové media
            M: sk-radio-servis@allmedia.today

Internetové médiá a sociálne siete
            M: sk-web-servis@allmedia.today

Tlačené media/fotografia
            M: sk-press-servis@allmedia.today

Programová služba ATV
            M: atv-livestream@allmedia.today


ALLmedia - tlačová a mediálna agentúra
Agentúra pre všetky médiá

Sídlo:
            Nitrianska 119, 940 67 Nové Zámky

IČO:
            42 370 264           

Registrácia:
            Ministerstvo vnútra, odbor VS
            čislo: VSS/1-900/90-444 27

Riaditeľ  agentúry
(predseda predstavenstva)
            M: riaditel@allmedia.today
            T: +421-903-88 28 44